8 Eylül 2008 Pazartesi

Resimdeki Fener (TRT) (2007)


Kıyıda durup yıllarca, asırlarca denizi gözleyen fenerler, her yanıp sönüşünde denizcileri yeniden hayata bağlar. Günlerce karadan uzak kalmış deniz insanlarının umududur deniz fenerleri... Onlar, fenerin göz kırpışını hep görmek isterler. Çünkü gecenin kör karanlığında gemicinin tek kılavuzudur deniz feneri...Fenerlerin ilginç ve gizemli dünyası TRT Ankara Televizyonu Belgesel Programlar Müdürlüğü’nce hazırlanan tek bölümlük bir belgesel ile aralanıyor. “Resimdeki Fener” adlı belgeselin yapımcılığı ve yönetmenliği Zeynel Ölçü’ye ait. Yapım, bir dönemin çok önemli mühendislik yapıları oldukları halde bugün pek fazla ilgi görmeyen deniz fenerlerini belgesel bir üslupla tanıtıyor. Ayrıca, fenerlerin sessizliği içerisindeki sosyal yaşamın ve bu yalnızlık içine gizlenmiş güzelliklerin gelecek kuşaklara tarihi bir miras olarak aktarılmaları gerektiğini hatırlatmayı amaçlıyor. Çekimleri Anamur Feneri, Antalya Baba Burnu Feneri, Kumluca (Antalya) Gelidonya Feneri, Bozcacada Batı Feneri, Tekirdağ Hoşköy Feneri, İstanbul Fenerbahçe Feneri, Şile Feneri, ve Kırklareli İğneada Feneri’nde gerçekleştirilen program etkileyici görüntülerle bezeli.
Boyut: 348 MB - 299dk.

Codec: XviDBitrate: 1549

Kbps,Resolution: 576x432

FrameRate: 25

Audio Info: MP3

92kb/s-2ch.Alıntıdır.

Bismillahirrahmanirrahim

Bismillahirrahmanirrahim
AleyhisselamManası: Allahın selamı, onun üzerine olsun.
Aleyhissalatu vesselamManası: Allahın salatu selamı onun üzerine olsun.
Sallallahu aleyhi ve sellem Manası: Allahu Teala, Ona salatu selam etsin.
Allahumme salli ala Muhammedin ve ala ali MuhammedManası: Allahım! (peygamberimiz) Hz.Muhammed'e ve aline (evladu iyaline) rahmet eyle.
Allahumme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellimManası: Ey Allahım ! Efendimiz, büyüğümüz Muhammed'e, evladu iyaline, ashabına salatu selam eyle.(Rahmet et, selametlik ver.)
Besmelenin fazileti
Euzü ve Besmele’nin manası nedir? Euzübillahimineşşeytanirracim demek, Allah'ın rahmetinden uzak olan ve gazabına uğrayarak dünyada ve ahirette helak olan şeytandan, Allahü teâlâya sığınırım, korunurum, yardım beklerim. Ona haykırır, feryat ederim demektir.Bismillahirrahmanirrahim demek ise, her var olana, onu yaratmakla ve varlıkta durdurmakla, yok olmaktan korumakla iyilik etmiş olan Allahü teâlânın yardımı ile, bu işimi yapabiliyorum demektir. Besmelenin fazileti nedir?İlk yazılan, Besmeledir. Âdem aleyhisselama ilk gelen, Besmeledir. Müminler, Besmele yardımı ile, Sırattan geçer. Cennet davetiyesinin imzası Besmeledir. Peygamber efendimiz, (Hoca çocuğa, Besmele okur, çocuk da söyleyince, Allahü teâlâ, çocuğun ve anasının ve babasının ve hocasının Cehenneme girmemesi için senet yazdırır) buyurdu. Euzü okumak, (Euzü billâhi mineş-şeytânirracîm); besmele okumak ise, (Bismillâhirrahmânirrahîm) demektir.Hadis-i şerifte, (Kur'an-ı kerime saygı göstermek, Euzü okuyarak başlamakla olur ve Kur'an-ı kerimin anahtarı, Besmeledir) buyuruldu. Sure okurken, Euzü Besmele okunur. Âyet-i kerime okurken, âlimlerin çoğuna göre, yalnız Euzü okunur. Sure veya âyet okumaya başlarken Euzü okumak vacip, Fatiha okumaya başlarken Besmele okumak da vaciptir. Diğer surelere başlarken Besmele okumak sünnettir. Namazda, Sübhaneke okuduktan sonra Euzü Besmele okumak sünnettir. Allahü teâlâ, (Kur'an-ı kerim okuyacağın zaman E'uzü... söyle) buyuruyor. (Nahl 98)Kesin haram olduğu bilinen bir şeyi mesela şarap içerken veya domuz eti yerken Besmele çekmek küfürdür.İyi işlere Besmele ile başlamalıdır! Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:(Besmele ile başlanmayan her önemli iş noksan kalır.) [Beyheki](Eve girerken Besmele çekilirse, şeytan, “Bu eve girmeme imkan yok” der, dönüp gider.) [Tibyan](Amel defterinde 700 Besmele bulunanı Allahü teâlâ Cehennemden çıkarır.) [Tergibussalat](Besmele ile yazı yazanın haceti kolaylaşır, Allahü teâlâ da razı olur.) [Deylemi](Besmele ile işe başlayanın günahları af olur.) [İ. Rafii] (Yemeğe Besmele ile başlayıp, sonunda Elhamdülillah diyenin, daha sofra kalkmadan günahları af olur.) [Taberani](Besmele ile yenen yemek bereketli olur.) [İbni Mace](Sıkıntıya düşen, “Bismillahirrahmanirrahim ve lâ havle ve lâ kuvvete illa billahil aliyyil azim” derse, her türlü sıkıntıdan kurtulur.) [Deylemi](Bin kere Besmele okuyanın dört bin büyük günahı af olur.) [Tergibussalat](Soyunurken çekilen Besmele, cinlere perde olur, avret yerlerini göremezler.) [İ. Ebiddünya](Helaya girerken çekilen Besmele, cinlere perde olur, avret yerlerini göremezler.) [T. Salat](Besmele yazılı bir kağıdı, yerden kaldıran sıddıklardan yazılır.) [Tergibussalat](Besmelesiz koku sürünen, şeytanlara da koku sürmüş olur.) [İbni Sünni](Şeytandan korunmak için, yemeğe Besmele ile başla!) [Taberani](Su içerken Besmele çek, bitince de, Elhamdülillah de ve üç nefeste iç!) [İbni Sünni](Yemeğe başlarken, Allahü teâlânın adını anın, yani Besmele çekin! Başında Besmele çekmeyi unutan, hatırladığı zaman, "Bismillahi alâ evvelihi ve ahirihi" desin!) [Ebu Davud, Tirmizi, Hâkim]İşlere başlarken kısaca Bismillah demek yetişir mi?Yetişir. [“h” harfinin iyice belli olması için] (Bismillahi) de denir. (Bismillah) demek de caizdir.Besmele ile başlanılan iş bitince de, (Elhamdülillah) demeli, yani Allahü teâlâya şükretmelidir! İbrahim suresinin, (Şükrederseniz elbette nimetimi artırırım) mealindeki 7.âyet-i kerimesi ile (Az-çok bir nimete kavuşan "Elhamdülillah" derse, Allahü teâlâ, o kimseye bu nimetten daha iyisini verir) ve (Yiyip içtikten sonra "Elhamdülillah" diyenden Allahü teâlâ razı olur) hadis-i şerifleri, nimete şükredince, hem eldeki nimetin yok olmaktan kurtulacağını, hem de yeni nimetlerin ele geçmesine sebep olacağını bildirmektedir. (T.Gafilin)
Beş şey gelmeden önce beş şeyin kıymetini biliniz: İhtiyarlık gelmeden gençliğin, hastalık gelmeden sıhhatin, fakirlik gelmeden zenginliğin, dünyada ahireti kazanmanın, ölüm gelmeden hayatın. Hadîs-i şerîfYapacağın her işi, önce düşün! Allahü teâlânın râzı olduğu, izin verdiği bir iş ise, onu yap! Böyle değilse, o işten kaç! Hadîs-i şerîf
Bir Müslüman, Cuma günü gusül abdesti alıp, Cuma namazına giderse, bir haftalık günahları affolur ve her adımı için sevap verilir. Hadîs-i şerîf
Çocuklarına Kur'ân-ı kerîm öğretenlere veya Kur'ân hocasına gönderenlere, öğretilen Kur'ânın her harfi için, 10 defa Kâ'be-i muazzama ziyareti sevabı verilir. Hadîs-i şerîf

Mavi Buğu